Mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán

Mối quan hệ giữa thị trường tiền tệ và trị trường chứng khoán được thể hiện thông qua sự tác động của lãi suất và tỷ giá hối đoái lên giá cả chứng khoán. Tỷ giá hối đoái là nhân tố tác động mạnh mẽ tới quyết định đầu tư trên thị trường chứng khoán. Khi các nhà đầu tư...

Thị trường vốn cổ phần

Thị trường vốn cổ phần là thị trường mua bán các cổ phần của công ty cổ phần. Đặc trưng của thị trường này là các công cụ trên thị trường này không có kỳ hạn chỉ có thời điểm phát hành, không có ngày mãn hạn. Người mua cổ phiếu chỉ có thể lấy lại tiền bằng cách bán...

Thông tin vắc xin phòng covid-19

Một vắc xin đơn liều mới dự kiến sẽ được phê duyệt trong vài tuần tới có thể làm giảm bớt sự căng thẳng trong việc triển khai vắc xin rộng rãi hơn. Đó là vắc xin của Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), sau hơn một tháng các vắc xin của các hãng Pfizer Inc (NYSE: PFE)...

Intel Corporation (INTC)

Thông tin doanh nghiệp Tập đoàn Intel chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm và công nghệ. Các phân khúc của nó là Tập đoàn Intel chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm và công nghệ. Các phân khúc của nó là khách hàng Công ty sản xuất máy tính (CCG), khách hàng có...