Thông tin doanh nghiệp
Tập đoàn Intel chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm và công nghệ. Các phân khúc của nó là Tập đoàn Intel chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm và công nghệ. Các phân khúc của nó là khách hàng Công ty sản xuất máy tính (CCG), khách hàng có Trung tâm dữ liệu (DCG), khách hàng có sản phẩm và dịch vụ ứng dụng internet (IOTG), khách hàng phát triển Giải pháp Bộ nhớ (NSG), Mobileye, khách hàng cung cấp Giải pháp lập trình (PSG) và các lĩnh vực khác.khách hàng Công ty sản xuất máy tính (CCG), khách hàng có Trung tâm dữ liệu (DCG), khách hàng có sản phẩm và dịch vụ ứng dụng internet (IOTG), khách hàng phát triển Giải pháp Bộ nhớ (NSG), Mobileye, khách hàng cung cấp Giải pháp lập trình (PSG) và các lĩnh vực khác.

Thông tin cơ bản
Thời gian gần đây các phần khúc sản phẩm và dịch vụ của Intel đang bị mất thị phần.
Tháng 1/2021, thông tin thay đổi giám đốc điều hành có thể cho tín hiệu tích cực về Intel. Cũng trong tháng 1/2021 sẽ có kỳ báo cáo doanh thu Q4/2020.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ giá khung D1 của Intel tham khảo trên nền tảng MT5 của nhà môi giới XM.

Quý vị có thể gửi yêu cầu bằng gmail về Finance Saigon để thêm vào thư mục nhận các biện luận theo các thông số phân tích. Ví dụ gói kích cầu của tổng thống mới Biden của Mỹ có làm cho thị trường lại tiếp tục dư tiền khi bơm hết gói kích cầu này đến gói kích cầu khác? Hay làm thế nào để quản lý rủi ro đối với thương vụ này? Hoặc khi nào thì giao dịch được? Thông tin khác tiếp nối như thế nào?