Một vắc xin đơn liều mới dự kiến sẽ được phê duyệt trong vài tuần tới có thể làm giảm bớt sự căng thẳng trong việc triển khai vắc xin rộng rãi hơn. Đó là vắc xin của Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), sau hơn một tháng các vắc xin của các hãng Pfizer Inc (NYSE: PFE) và Moderna Inc (NASDAQ: MRNA) được chấp thuận để sử dụng vắc xin khẩn cấp.

Nguồn: Biden Agenda, Intel Profit, Jobless Claims: 3 Things to Watch, Investing.com