Cục dự trữ liên bang FED – Chính phủ Mỹ vừa mua 80 tỷ đô la trái phiếu kho bạc và 40 tỷ đô la vào thị trường chứng khoán đối với các công ty có thế chấp có bảo đảm. Điều gì xảy ra nếu lạm phát đang gia tăng mà lãi suất ngân hàng vẫn ở mức thấp?