Intel Corporation (INTC)

Thông tin doanh nghiệp Tập đoàn Intel chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm và công nghệ. Các phân khúc của nó là Tập đoàn Intel chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm và công nghệ. Các phân khúc của nó là khách hàng Công ty sản xuất máy tính (CCG), khách hàng có...

Unilever PLC (ULVR)

Unilever PLC (ULVR) Thông tin cơ bản: Niêm yết trên sàn chứng khoán London, Anh. Đơn vị giao dịch là bảng Anh. Chia cổ tức 25/02/2021. Biểu đồ khung D1 của Unilever PLC (ULVR) trên nền tảng giao dịch MT5 của nhà môi giới XM. Trở thành đối tác vui lòng nhấp vào đây để...