Lấy một ví dụ về ngành kinh doanh dầu khí, trước hết hãy liên đới với nhau giữa giá cổ phiếu của các công ty kinh doanh xăng dầu với giá dầu, sau đó kiểm chứng với các loại phân tích từ phân tích cơ bản đến phân tích kỹ thuật.

Chevron Corp (CVX) là một trong số các công ty của Mỹ về cung ứng dầu lửa bên cạnh Exxon Mobil Corp (XOM), chúng ta sẽ xem xét thêm yếu tố doanh nghiệp sau, đánh giá và biện luận trước khi ra quyết định đầu tư vào công ty nào. Bây giờ chúng ta sẽ xem ví dụ đối chiếu và biện luận về mối liên đới với giá dầu trước đã.

Biểu đồ được trích xuất từ nền tảng giao dịch của nhà môi giới XM.

Biện luận để ra quyết định thêm các phân tích kỹ thuật khác nhau trước khi chọn đầu tư một thương vụ.