Khi xem xét một thương vụ chúng ta nên có cái nhìn đa chiều:

Yếu tố ngành
Xu hướng ngành trong tình hiện hiện tại

Yếu tố doanh nghiệp
Liên quan đến điều hành doanh nghiệp
Chiến lược tài chính
Các dự án mới

Yếu tố thị trường
Phản ứng của thị trường

Để ra quyết định đầu tư, chúng ta nên tham khảo các bài viết với quan điểm khác nhau. Đồng thời, làm việc theo đội nhóm để có cái nhìn đa chiều và xem xét các ý kiến khác nhau.

Có thể có nhiều quan điểm khác nhau về đầu tư, kính mời độc giả, đối tác và nhà đầu tư gửi góp ý về Finance Saigon.

Dựa trên các nguyên tắc này, các thành viên Finance Saigon thảo luận và chia sẻ các quan điểm khác nhau và đăng lên thư mục Thương vụ.