Unilever PLC (ULVR)

Thông tin cơ bản: Niêm yết trên sàn chứng khoán London, Anh. Đơn vị giao dịch là bảng Anh. Chia cổ tức 25/02/2021.

Biểu đồ khung D1 của Unilever PLC (ULVR) trên nền tảng giao dịch MT5 của nhà môi giới XM. Trở thành đối tác vui lòng nhấp vào đây để tạo tài khoản, cùng thảo luận, giao dịch và chia sẻ thông tin.

Phiên bản chi tiết dành cho nhà đầu tư vui lòng liên hệ Finance Saigon.

Nguồn: investing.com