Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán – Mark Minervini

Trích lược

Những cổ phiếu chiến thắng sẽ thể hiện các đặc điểm sau đây:
– Chuỗi tăng giá liên tục sau khi xuất hiện điểm phá vỡ.
– Số ngày tăng nhiều hơn số ngày giảm và số tuần tăng nhiều hơn số tuần giảm.
– Hành động quả bóng tennis – nghĩa là giá bật tăng một cách nhẹ nhàng sau khi kéo ngược.
– Khối lượng cao ở những ngày và tuần tăng giá so với những ngày và tuần giảm giá.
– Số phiên đóng cửa tốt (giá đóng cửa nằm ở nữa trên khung giá ngày) nhiều hơn số phiên đóng cửa xấu (giá đóng cửa nằm ở nữa dưới khung giá ngày).

Một cổ phiếu vừa mới thoát ra khỏi nền giá đầu tiên muốn tăng giá kéo dài phải có các đặc điểm sau đây:
– Đà tăng trưởng. Cổ phiếu này phải tăng giá 12 trong 15 ngày giao dịch.
– Khối lượng. Khối lượng tăng 25% hoặc nhiều hơn trong 15 ngày giao dịch.
– Giá. Giá cổ phiếu tăng hơn 20% hoặc nhiều hơn trong 15 ngày giao dịch (mức tăng giá càng mạnh và khối lượng tăng giá càng lớn trong 20 ngày là càng tốt).

Mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch
Mọi kế hoạch đều tính đến các kịch bản tiêu cực. Thực sự bạn luôn gặp phải những giao dịch không diễn ra đúng như mong đợi. Bạn phải có kế hoạch xử lý những tình huống này và tối thiểu hóa thua lỗ. Bạn nên biết những tín hiệu cho thấy giao dịch đang có vấn đề, đó là những mẹo giúp bạn nhanh chóng đóng vị thế hoặc giảm tỷ trọng – trong một số trường hợp là phải hành động trước khi giá chạm vào mức dừng lỗ. Có thể những yếu tố cơ bản của cổ phiếu đang xấu đi. Hoặc có thể đó là một công ty tốt nhưng thời điểm gia nhập thị trường của bạn không phù hợp và bạn phải chờ cho đến khi các tín hiệu mua (theo phân tích kỹ thuật) xuất hiện một lần nữa. Nhưng ngay cả khi bạn tham gia trở lại, nếu kỳ vọng của bạn vẫn chưa được đáp ứng và cổ phiếu vẫn không diễn ra hợp lý, bạn cần phải sớm nhận ra vấn đề. Sau đây là những “dấu hiệu vi phạm” sẽ nói cho bạn biết giao dịch có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không:

Quan sát đường trung bình di động 20 ngày sau khi xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá
Một khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá và bắt đầu xu hướng tăng, giá nên nằm trên đường trung bình di động 20 ngày; tôi không muốn nhìn thấy giá đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày ngay sau khi hình thành điểm phá vỡ. Nếu điều này diễn ra, đó là một tín hiệu cảnh báo sớm. Tôi không nhất thiết phải bán cổ phiếu ngay lập tức chỉ vì mộ lý do duy nhất này. Nhưng nghiên cứu của tôi cho thấy, sau khi cổ phiếu hình thành điểm phá vỡ từ mẫu hình VCP, nếu giá ngay lập tức đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày, xác suất cao xu hướng tăng sẽ bị gãy. Bạn nên cắt giảm một nữa vị thế đang nắm giữ. Việc cổ phiếu đang đóng cửa dưới đường trung bình di động 50 ngày với khối lượng lớn là tín hiệu cực xấu. Nên nhớ, việc đóng cửa dưới đường di động 20 ngày bản thân nó không phải là một tín hiệu quá xấu, nhưng nếu điều này xảy ra ngay sau khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá, đó là một tín hiệu cảnh báo quan trọng, đặc biệt nếu có thêm những dấu hiệu vi phạm khác.

Fanpage: Finance Saigon

Description

Trích lược

Những cổ phiếu chiến thắng sẽ thể hiện các đặc điểm sau đây:
– Chuỗi tăng giá liên tục sau khi xuất hiện điểm phá vỡ.
– Số ngày tăng nhiều hơn số ngày giảm và số tuần tăng nhiều hơn số tuần giảm.
– Hành động quả bóng tennis – nghĩa là giá bật tăng một cách nhẹ nhàng sau khi kéo ngược.
– Khối lượng cao ở những ngày và tuần tăng giá so với những ngày và tuần giảm giá.
– Số phiên đóng cửa tốt (giá đóng cửa nằm ở nữa trên khung giá ngày) nhiều hơn số phiên đóng cửa xấu (giá đóng cửa nằm ở nữa dưới khung giá ngày).

Một cổ phiếu vừa mới thoát ra khỏi nền giá đầu tiên muốn tăng giá kéo dài phải có các đặc điểm sau đây:
– Đà tăng trưởng. Cổ phiếu này phải tăng giá 12 trong 15 ngày giao dịch.
– Khối lượng. Khối lượng tăng 25% hoặc nhiều hơn trong 15 ngày giao dịch.
– Giá. Giá cổ phiếu tăng hơn 20% hoặc nhiều hơn trong 15 ngày giao dịch (mức tăng giá càng mạnh và khối lượng tăng giá càng lớn trong 20 ngày là càng tốt).

Mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch
Mọi kế hoạch đều tính đến các kịch bản tiêu cực. Thực sự bạn luôn gặp phải những giao dịch không diễn ra đúng như mong đợi. Bạn phải có kế hoạch xử lý những tình huống này và tối thiểu hóa thua lỗ. Bạn nên biết những tín hiệu cho thấy giao dịch đang có vấn đề, đó là những mẹo giúp bạn nhanh chóng đóng vị thế hoặc giảm tỷ trọng – trong một số trường hợp là phải hành động trước khi giá chạm vào mức dừng lỗ. Có thể những yếu tố cơ bản của cổ phiếu đang xấu đi. Hoặc có thể đó là một công ty tốt nhưng thời điểm gia nhập thị trường của bạn không phù hợp và bạn phải chờ cho đến khi các tín hiệu mua (theo phân tích kỹ thuật) xuất hiện một lần nữa. Nhưng ngay cả khi bạn tham gia trở lại, nếu kỳ vọng của bạn vẫn chưa được đáp ứng và cổ phiếu vẫn không diễn ra hợp lý, bạn cần phải sớm nhận ra vấn đề. Sau đây là những “dấu hiệu vi phạm” sẽ nói cho bạn biết giao dịch có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không:

Quan sát đường trung bình di động 20 ngày sau khi xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá
Một khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá và bắt đầu xu hướng tăng, giá nên nằm trên đường trung bình di động 20 ngày; tôi không muốn nhìn thấy giá đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày ngay sau khi hình thành điểm phá vỡ. Nếu điều này diễn ra, đó là một tín hiệu cảnh báo sớm. Tôi không nhất thiết phải bán cổ phiếu ngay lập tức chỉ vì mộ lý do duy nhất này. Nhưng nghiên cứu của tôi cho thấy, sau khi cổ phiếu hình thành điểm phá vỡ từ mẫu hình VCP, nếu giá ngay lập tức đóng cửa dưới đường trung bình di động 20 ngày, xác suất cao xu hướng tăng sẽ bị gãy. Bạn nên cắt giảm một nữa vị thế đang nắm giữ. Việc cổ phiếu đang đóng cửa dưới đường trung bình di động 50 ngày với khối lượng lớn là tín hiệu cực xấu. Nên nhớ, việc đóng cửa dưới đường di động 20 ngày bản thân nó không phải là một tín hiệu quá xấu, nhưng nếu điều này xảy ra ngay sau khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá, đó là một tín hiệu cảnh báo quan trọng, đặc biệt nếu có thêm những dấu hiệu vi phạm khác.

Fanpage: Finance Saigon