Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời

199,000.00

Trích lược
Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời giúp bạn nhận ra chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua một chút, mọi thứ bắt đầu từ tư duy (Everything begins with your mindset)

Về thu xếp lại
Công ty bắt đầu có những cam kết riêng. Tập thể dục. Đọc sách. Đi chơi. Đi xem phim. Các bạn phải cùng nhau chia sẻ, cùng nhau học hỏi, cùng nhau phát triển. Khi tất cả mọi người cùng có năng lượng tích cực, cuộc sống của họ cũng thay đổi theo. Công việc cứ thế đi vào nề nếp mà không cần có anh ở đó.

Chính những biến cố trong cuộc sống tạo nên sự thay đổi lớn trong tư duy của anh. Anh không chọn cam kết cho nhân viên của mình mức lương tốt nhất. Anh không chọn vẽ cho họ con đường thăng tiến tốt nhất. Anh bảo, “Tiền là thứ yếu nhất để giữ mọi người. Bởi hôm nay anh có thể trả lương rất cao, nhưng mai công ty khác sẵn sàng vượt mức. Vậy nên, chỉ có thể mang đến hạnh phúc cho họ mới là sợi dây bền chặt nhất gắn kết mọi người”

Fanpage: Finance Saigon

Họ bước cùng nhau một đoạn ngắn trước khi chia tay. Cô muốn hỏi anh đã bớt chông chênh chưa nhưng thấy không cần thiết. Cô biết, anh đang thu xếp lại những ngổn ngang trong lòng mình. Cũng cần lắm những khoảng trống để lắng xuống sau một đoạn đường dài anh đã gánh gồng. Và cô cũng biết, với người như anh, cảm xúc ấy chỉ thoáng qua như cơn mưa Sài Gòn đầu mùa mà thôi. Mai, anh lại tràn đầy năng lượng mới cho những dự án sắp tới của mình.

Description

Trích lược
Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời giúp bạn nhận ra chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua một chút, mọi thứ bắt đầu từ tư duy (Everything begins with your mindset)

Về thu xếp lại
Công ty bắt đầu có những cam kết riêng. Tập thể dục. Đọc sách. Đi chơi. Đi xem phim. Các bạn phải cùng nhau chia sẻ, cùng nhau học hỏi, cùng nhau phát triển. Khi tất cả mọi người cùng có năng lượng tích cực, cuộc sống của họ cũng thay đổi theo. Công việc cứ thế đi vào nề nếp mà không cần có anh ở đó.

Chính những biến cố trong cuộc sống tạo nên sự thay đổi lớn trong tư duy của anh. Anh không chọn cam kết cho nhân viên của mình mức lương tốt nhất. Anh không chọn vẽ cho họ con đường thăng tiến tốt nhất. Anh bảo, “Tiền là thứ yếu nhất để giữ mọi người. Bởi hôm nay anh có thể trả lương rất cao, nhưng mai công ty khác sẵn sàng vượt mức. Vậy nên, chỉ có thể mang đến hạnh phúc cho họ mới là sợi dây bền chặt nhất gắn kết mọi người”

Fanpage: Finance Saigon

Họ bước cùng nhau một đoạn ngắn trước khi chia tay. Cô muốn hỏi anh đã bớt chông chênh chưa nhưng thấy không cần thiết. Cô biết, anh đang thu xếp lại những ngổn ngang trong lòng mình. Cũng cần lắm những khoảng trống để lắng xuống sau một đoạn đường dài anh đã gánh gồng. Và cô cũng biết, với người như anh, cảm xúc ấy chỉ thoáng qua như cơn mưa Sài Gòn đầu mùa mà thôi. Mai, anh lại tràn đầy năng lượng mới cho những dự án sắp tới của mình.