Một góc độ khác là thông tin, kiến thức, biện luận dòng chảy tài chính liên thị trường

Điều gì xảy ra nếu như sắp tới tổng thống mới của Mỹ, ông Biden, được thông qua gói kích cầu tiếp theo? Trong khi đó thị trường chứng khoán đang vào giai đoạn chốt lời?

Liệu gói kích cầu này, tiền có còn đi vào tài sản là chứng khoán nữa không hay trở thành tài sản rẻ?

Biện luận tiếp theo, chốt lời trong thị trường chứng khoán thì mua tiếp tài sản nào?

Biện luận giữa các thành viên Finance Saigon cho thấy rủi ro cao nên cân nhắc kỹ lưỡng theo các nguyên tắc đầu tư.