Khi tham gia đầu tư các sản phẩm tài chính, cần kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Finance Saigon sẽ tạo một thư mục kho các tài liệu phân tích kỹ thuật được chia sẻ bởi cộng đồng và các thành viên để tăng kiến thức nhằm giao dịch tốt hơn.

Hình ảnh được trích xuất từ nền tảng giao dịch MT4 của nhà môi giới Pepperstone.