Xem xét đa yếu tố trong phân tích thương vụ

Khi xem xét một thương vụ chúng ta nên có cái nhìn đa chiều: Yếu tố ngành Xu hướng ngành trong tình hiện hiện tại Yếu tố doanh nghiệp Liên quan đến điều hành doanh nghiệp Chiến lược tài chính Các dự án mới Yếu tố thị trường Phản ứng của thị trường Để ra quyết định đầu...