Khởi đầu của những điều vĩ đại

149,000.00

Trích lược
Chi phí tài sản cố định
Một trong những nỗi lo của chủ doanh nghiệp khi nhắc đến lợi nhuận và dòng tiền chính là chi phí (hay hiểu theo khía cạnh tích cực là sự đầu tư), để có được cơ sở vật chất tốt hơn/ mới hơn/ lớn hơn. Thực tế, trả ít tiền để vận hành và bảo trì máy móc còn hơn là duy trì nhà máy cũ, trong khi chi phí bỏ ra đôi khi ngang với duy trì một thành phố nhỏ. Tôi đã trải nghiệm điều này với nhiều doanh nghiệp mà tôi làm việc cùng. Lấy ví dụ trong các quán cà phê và nhà hàng, hệ thống tủ lạnh và tủ đông mới tiết kiệm năng lượng hơn, yên tĩnh hơn và đáng tin cậy hơn nhiều. Điều này cũng tương tự với lò nướng và máy trộn bột.

Fanpage: Finance Saigon

Định giá thời gian của bạn
Nhiều chủ doanh nghiệp cũng cảm thấy không ổn khi dành thời gian để can thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn của nhân viên. Chính họ cũng hiểu rằng sẽ là tốt hơn nếu họ dành thời gian để cải thiện và xây dựng hệ thống. Tôi ở đây để làm sáng tỏ một sự thật rằng có cách làm tốt hơn.

Câu chuyện về sư tử, chuột và linh dương
Một con sư tử không thể sống dựa trên việc bắt chuột. Nó cần phải ăn thịt linh dương vì linh dương lớn hơn chuột rất nhiều lần. Trong quá trình săn bắt linh dương, con sư tử cũng cải thiện kỹ năng, tốc độ và sức mạnh để bắt và giết chúng. Linh dương là bữa tiệc lớn cho sư tử và là niềm tự hào của nó. Một con sư tử có thể sống lâu và vui vẻ bằng cách ăn linh dương. Sự khác biệt giữa chuột và linh dương là rất quan trọng. Nó liên quan đến cách mà con sư tử dành thời gian của nó.

Thư mục sao lưu của website Finance Saigon trong giai đoạn nâng cấp.

Description

Trích lược

Chi phí tài sản cố định
Một trong những nỗi lo của chủ doanh nghiệp khi nhắc đến lợi nhuận và dòng tiền chính là chi phí (hay hiểu theo khía cạnh tích cực là sự đầu tư), để có được cơ sở vật chất tốt hơn/ mới hơn/ lớn hơn. Thực tế, trả ít tiền để vận hành và bảo trì máy móc còn hơn là duy trì nhà máy cũ, trong khi chi phí bỏ ra đôi khi ngang với duy trì một thành phố nhỏ. Tôi đã trải nghiệm điều này với nhiều doanh nghiệp mà tôi làm việc cùng. Lấy ví dụ trong các quán cà phê và nhà hàng, hệ thống tủ lạnh và tủ đông mới tiết kiệm năng lượng hơn, yên tĩnh hơn và đáng tin cậy hơn nhiều. Điều này cũng tương tự với lò nướng và máy trộn bột.

Fanpage: Finance Saigon

Định giá thời gian của bạn
Nhiều chủ doanh nghiệp cũng cảm thấy không ổn khi dành thời gian để can thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn của nhân viên. Chính họ cũng hiểu rằng sẽ là tốt hơn nếu họ dành thời gian để cải thiện và xây dựng hệ thống. Tôi ở đây để làm sáng tỏ một sự thật rằng có cách làm tốt hơn.

Câu chuyện về sư tử, chuột và linh dương
Một con sư tử không thể sống dựa trên việc bắt chuột. Nó cần phải ăn thịt linh dương vì linh dương lớn hơn chuột rất nhiều lần. Trong quá trình săn bắt linh dương, con sư tử cũng cải thiện kỹ năng, tốc độ và sức mạnh để bắt và giết chúng. Linh dương là bữa tiệc lớn cho sư tử và là niềm tự hào của nó. Một con sư tử có thể sống lâu và vui vẻ bằng cách ăn linh dương. Sự khác biệt giữa chuột và linh dương là rất quan trọng. Nó liên quan đến cách mà con sư tử dành thời gian của nó.